Choroby przytarczyc

Przytarczyce

Przytarczyce - lokalizacja

Usunięty operacyjnie gruczolak przytarczycy

Gospodarka wapniowo - fosforanowa

Rola hormonu przytarczyc - PTH

Witamina D3

Calcitonina – obniża stężenie Ca

Diagnostyka zaburzeń gospodarki wapniowo - fosforanowej

Badania lokalizacyjne

Nadczynność przytarczyc

Zasady leczenia pierwotnej nadczynności przytarczyc

Leczenie przełomu hyperkalcemicznego

Wtórna nadczynność przytarczyc

Przyczyny wtórnej nadczynności przytarczyc

Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc

Niedoczynność przytarczyc – objawy kliniczne (hypokalcemia)

Niedoczynność przytarczyc – badania biochemiczne

Postacie niedoczynności przytarczyc

Etiopatogeneza zespołów tężyczkowych

Leczenie niedoczynności przytarczyc

Dieta niskofosforanowa